Ort: Hörby

Försäljningssätt: Gårdsförsäljning, restaurang/café

Ekerödsrasten ligger utmed E22 och omfattar restaurang, café, vinterträdgård, köttbutik, konferens- och motellanläggning, camping, fiske m m.

Köttbutiken saluför nöt och gris med egen köttdjursbesättning av rasen Charolais. Vi har en stor manuell köttdisk som erbjuder både oxkött och griskött samt lite vilt. Dessutom säljer vi våra egna hamburgare och köttbullar, samt andra charkprodukter.

Ekerödsrasten omfattar även restaurang, café och vinterträdgård.