Ort: Uddevalla

Försäljningssätt: Återförsäljare, Gårdsförsäljning
Ansluten till: KRAV

Djuren på Gröna gårdar föds upp på en för dem naturlig kost, det vill säga på gräs och örter. De betar fritt under sommarhalvåret och under vinterhalvåret håller de till i luftiga vinterstallar där de äter ensilerat foder från våra egna vallar. Alla led från odling av vall till och med slakt och styckning är KRAV-certifierade.

Kraftfoder, som till exempel spannmål, påverkar både djurens välbefinnande och köttets kvalitet negativt. En uppfödning på artriktig föda gör att köttet får bra näringsvärden och en hälsosam fettsammansättning rik på omega-3. Samtidigt växer djuren i sin egen takt tills de har blivit slaktmogna, vilket sker när de är drygt två år gamla. De blir alltså något äldre och därför något fetare än vad som är gängse, vilket gör att köttet blir välmarmorerat och mört.

Vi anlitar två olika slakterier så att djuren kan få en så kort transport som möjligt. Slaktkropparna hängmöras i minst en vecka, sedan styckas och vakumpackas köttet för att möras ytterligare, detta sker i våra egna lokaler på Kuröd i Uddevalla. Köttet kan beställas antingen direkt från oss eller köpas i någon av de butiker vi levererar till.

Gröna gårdar bildades 2001 av Bjällansås och Häröds gårdar men samverkar i nuläget med 23 andra gårdar som alla är KRAV-certifierade och föder upp nötdjur eller får. Våra gårdar finns runtom i Västsverige och vår visningsgård Bjällansås ligger på Bokenäset utanför Uddevalla.