Ort: Brottby

Försäljningssätt: Gårdsförsäljning
Ansluten till: KRAV

Husa Gård producerar och säljer ekologiskt kött från nöt, lamm och gris. Vi producerar livsmedel utan onaturliga tillsatser – vare sig på åkrarna, i fodret eller i våra produkter. Förutom att det bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald så smakar våra produkter godare. Att vi har ett eget slakteri gör att vi helt undviker stressande transporter.

Husa Gård bedriver KRAV-uppfödning och småskalig slakt med hängmörning och hantverksmässig hantering, vilket borgar för en god kvalitet och en bra miljö. Vi säljer bara egna uppfödningar. Nötköttet kommer bara från kvigor, ungkor och stutar (dvs aldrig från ungtjurar) som är ”vuxna” när de slaktas dvs köttet hinner marmoreras med fett. Husa Gård är den enda gården i Stockholmsområdet som uteslutande föder upp djuren på grovfoder (bete och ensilage), vilket ger ett nyttigare kött med en hög halt Omega-3.