Ort: Järvsö

Försäljningssätt: Återförsäljare, gårdsförsäljning

Ansluten till: Svenskt Sigill

Jarseost producerar fina ostar på gårdsmejeriet av gårdens egen mjölk. Gården Pallars har cirka 40 mjölkkor, 25 ungdjur och 15 små kalvar. På sommaren går alla kor och kalvar fria ute i hagar och betar gräs dygnet runt. Gården och mjölkproduktionen uppfyller Svenskt Sigills krav på djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö. Idag tillverkar vi i vårt mejeri fortfarande ost för hand.