Ort: Ljungaverk

Försäljningssätt: Återförsäljare, gårdsförsäljning, hemleverans

NLF Swedens målsättning är att med hjälp av den lokala miljöns rika naturresurser och kunskap om vetenskaplig forskning och kinesisk medicin utveckla hälsosamma drycker och mat. Med dagens livsstil blir funktionella drycker och hälsosam mat mer och mer nödvändiga för att motverka stress som vi utsätts för dagligen i våra liv. Sänkt immunförsvar och nya virusrelaterade sjukdomar är stora problem.

Det ingår i NLF Swedens grundprinciper att hjälpa människor att balansera sin yin och yang för att stärka kroppens immunsystem och det inre välbefinnandet. Vi uppnår målet genom att erbjuda funktionella drycker och genom att tillhandahålla hälsosamma livsmedel, samt med publikationer och seminarier med information om hur man når ett balanserat liv. En studiecirkel pågår nu genom NBV i Sundsvall, där traditionell kinesisk visdom lärs ut om hur man uppnår långt liv och mår bra.

Produkterna kan köpas i fabriksbutiken i Ljungaverk, via hemsidan eller via Bondens egen marknad i Sundsvall.