Ort: Väddö

Försäljningssätt: Gårdsförsäljning

Ansluten till: KRAV

Senneby trädgård är ett ekologiskt drivet skärgårdsjordbruk på Väddö i Roslagen. Vi har förutom spannmåls- och vallodling specialiserat oss på odling av trädgårdsgrödor och fårskötsel. Gården kontrolleras av KRAV, vilket garanterar riktigheten i vår odling för dig som konsument. Vi odlar efter mottot ”lite av mycket”, för att få ett så brett sortiment som möjligt.

Det mesta av det vi producerar säljer vi direkt i vår gårdsbutik. Vi säljer också en hel del genom prenumerationssystemet Roslagslådan. Vi har ett mycket gott samarbete med vår lokala ICA-butik dit vi också säljer mycket. En mindre del säljs till andra butiker och krogar.

Under hösten säljer vi lammkött från de egna djuren – kontrollerad ekologisk produktion förstås – efter småskalig slakt på närbelägna Väddö slakteri.